Category Archives: Blog

Ҫatitë e gjelbërta: Një element arkitektonik për qëndrueshmërinë urbane

Një çati e gjelbër është një shtresë vegjetacioni e mbjellë mbi një sistem hidroizolimi që është instaluar në majë të një çatie të sheshtë ose pak të pjerrët. Çatitë e gjelbërta njihen gjithashtu si çati vegjetative ose eko-çati. Çatitë e gjelbërta ofrojnë një mori përfitimesh për njerëzit dhe qytetet në të cilat ato ndërtohen. Përfitimet […]

Trotuaret dhe rrugët solare si inovacion në qëndrueshmërinë urbane

Trotuaret dhe rrugët solare mund të jenë një zgjedhje e qëndrueshme dhe praktike për zonat urbane në të ardhmën. Tranzicioni energjetik duhet të fillojë nqa qytetet tona. Trotuaret  dhe rrugët solare  janë vetëm një hapë i vogël drejt një ndryshimi të madhë energjetik. Inovacioni në industrinë e energjisë diellore po ndodh vazhdimisht. Ndërsa panelet zakonisht […]

Teknologjia hidroponike: drejt një bujqësie të “menqur”

Hidroponika është një metodë bujqësore që përfshin rritjen e bimëve, pa tokë, duke përdorur vetëm ujin. Koncepti themelor i një ferme hidroponike është se uji e zëvendëson tokën.  Kjo mënyrë e kultivimit mund të cilësohet si mënyrë e qëndrueshme e bujqësisë. Fjala “hidroponik” është me origjinë greke – “hidro” që do të thotë “ujë” dhe […]

Si ta kuptojmë turizmin e qëndrueshëm?

  Si ta kuptojmë turizmin e qëndrueshëm? Turizmi i qëndrueshëm i referohet praktikave të qëndrueshme në industrinë e turizmit. Këtë formë të turizmit mund ta kuptojmë si turizëm që merr parasysh ndikimet ekonomike, sociale dhe mjedisore, duke adresuar nevojat e vizitorëve, industrisë, mjedisit dhe komunitetit pritës. Qëllimi i turizmit të qëndrueshëm është të rrisë përfitimet […]

Edukimi shkollor për zhvillim të qëndrueshëm

Edukimi për qëndrueshmëri zhvillon njohuritë, aftësitë, vlerat dhe botëkuptimet e nevojshme për njerëzit që të veprojnë në mënyra që kontribuojnë në modele më të qëndrueshme të jetesës. Edukimi për qëndrueshmëri duhet të futet në kurikulat mësimore edhe në Kosovë, dhe të  bëhët një lëndë obligative e mësimit. Qëllimi i edukimit për qëndrueshmërinë është të zhvillojë […]

A mundet dekripëzimi ti jap fund krizës globale të ujit?

Dekripëzimi është një proces artificial me të cilin uji i njelmët shndërrohet në ujë të ëmbël. Dekripëzimi i ujit është procesi i ndarjes së kripërave për ta kthyer atë në ujë që është i përshtatshëm për konsum njerëzor, përdorime industriale ose bujqësore. Disa nga teknikat ekzistuese të dekripëzimit përfshijnë përdorimin e membranave, si dhe dekripëzimin […]

VENDET QË JANË DUKE INVESTUAR MË SË SHUMTI NË TRANZICIONIN E ENERGJISË

Loop SMC ka paraqitur trendin e rritjes momentale të investimeve dhe renditjen e atyre vendeve që janë duke bërë investimet më të mëdha në tranzicionin energjetik, pra në investimet për prodhimin e energjisë së pastër, apo siç e quajmë më shpesh, atë të energjisë së rinovueshme Një numër i ekonomive më të mëdha tani po […]

Ҫka dimë për ekonominë e hidrogjenit?

Ҫka dimë për ekonominë e hidrogjenit? Hidrogjeni është një nga elementët më të bollshëm në tokë dhe ka përmbajtjen më të lartë të energjisë nga çdo lëndë djegëse e zakonshme për nga pesha. Kur digjet, hidrogjeni prodhon avujt e ujit, dhe nuk emeton gazra serrë. Hidrogjeni është përdorur në mënyrë të sigurt për dekada në […]