Ripërdorimi i ujit (i njohur gjithashtu si riciklimi i ujit ose rikuperimi i ujit) rikuperon ujin nga një shumëllojshmëri burimesh, më pas e trajton dhe e ripërdor për qëllime të dobishme si bujqësia dhe ujitja, furnizimi me ujë të pijshëm, rimbushja e ujërave nëntokësore, proceset industriale dhe restaurimi i mjedisit. Ripërdorimi i ujit mund të ofrojë alternativa ndaj furnizimeve ekzistuese të ujit dhe të përdoret për të rritur dhe stabilizuar konsumin e ujit, kursimin e ujit dhe qëndrueshmërinë.

 

Disa shembuj të aplikimeve dhe përdorimit të ujit të ricikluar

 • Ujitje për bujqësi
 • Ujitje për parqet, fushat sportive
 • Përdorim për termocentralet, rafineritë, mullinjtë dhe fabrikat e ndryshme
 • Përdorime të brendshme, si ajo e tualeteve private dhe publike
 • Pastrimi i sipërfaqeve të rrugëve, kantiereve të ndërtimit dhe zonave të tjera në qytete
 • Përzierja e betonit dhe procese të tjera në ndërtimtari
 • Furnizimi dhe mbushja e liqeneve artificiale, pishinave, fontanat

 

Disa nga industritë që mund të përfitojnë nga riciklimi i ujit

 • Fermerët dhe agroteknologjia
 • Përpunuesit e peshkut
 • Thertoret dhe përpunuesit e mishit
 • Prodhuesit e pijeve joalkoolike, fabrikat e birrës dhe distileritë
 • Prodhuesit e qumështit
 • Industritë dhe prodhuesit e ndryshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published.