Mbipopullimi është fenomeni shoqëror në të cilin ka një rritje të popullatës njerëzore në një mënyrë të tepruar dhe të pakontrollueshme në lidhje me mjedisin në të cilin gjendet popullata në fjalë. Kur gjenerohet një mbipopullim global, ndodhin shqetësime që shkaktojnë kaos.

Ky kaos gjenerohet jo vetëm në kushtet e jetesës së njerëzve në shoqëritë në të gjithë botën, por edhe në mjedis, si pasojë e shfrytëzimit të tepruar të burimeve natyrore për të provuar të kënaqur nevojat e popullatës në tërësi .

Pasojat më alarmante të mbipopullimit global

Mbipopullimi, i njohur gjithashtu si “mbipopullimi”, është një nga fenomenet më shqetësuese që është gjeneruar në dekadat e fundit.

Kjo shkakton një përkeqësim gradual të cilësisë së jetës së të gjitha qenieve të gjalla në planet, duke gjeneruar konflikte, veçanërisht midis popullatës njerëzore, mjedisit dhe çdo specie tjetër që arrin një përqindje të popullsisë më të madhe se “normale”.

Mungesa e burimeve natyrore

Ndërsa konsumi bëhet gjithnjë e më masiv, prodhimi bujqësor dhe blegtoral do të rritet derisa të mos mund të plotësojë kërkesën e lartë.

E njëjta gjë ndodh me ujin e freskët, i cili përfaqëson një përqindje të vogël kur krahasohet me ujin e detit (i cili nuk është i përshtatshëm për konsum njerëzor).

E gjithë kjo do të rezultojë në mungesën e elementeve kryesore për dietën e popullatës.

Probleme mjedisore

Shpyllëzimi dhe shkatërrimi i pyjeve të virgjër është një tjetër nga problemet më të zakonshme të mbipopullimit.

Prerja e pemëve, ndotja e lumenjve dhe oqeaneve e përkeqësojnë ndikimin në mjedis, duke ndryshuar kështu ciklin e natyrës, duke shkaktuar vdekjen e specieve të kafshëve dhe në planin afatgjatë, tonën.

Rreziqet shëndetësore

Përhapja e sëmundjeve që do të jenë gjithnjë e më vdekjeprurëse është një tjetër pasojë.

Përkeqësimi i shëndetit për shkak të ndotjes së ajrit ose ujit çon në lloje të ndryshme të kancerit, probleme të tretjes dhe frymëmarrjes, përhapjen e viruseve që bëhen epidemi globale, etj.

Një nga problemet e mbipopullimit është lehtësia e infektimit të viruseve, e cila është parë kohët e fundit me pandeminë e koronavirusit.

Ndryshimet klimatike

Mbipopullimi global është faktori kryesor që nxit progresin e shpejtë të ndryshimit të klimës.

Kërkesa për energji e qyteteve të mëdha, dëbimi i gazrave serë që industritë dhe mjetet e transportit dëbojnë ndikojnë drejtpërdrejt në atmosferë dhe pole, duke krijuar katastrofa natyrore dhe duke ndryshuar ciklin natyror të planetit.

Problemet ekonomike

Dendësia e popullsisë do të rritet me kalimin e kohës derisa të arrijë një pikë ku furnizimi profesional të jetë më i vogël se kërkesa, kjo do të gjenerojë mungesën e vendeve të punës në të gjithë botën.

Po kështu, mungesa e programeve arsimore në shumë popullsi do të ketë pasoja afatgjata që do të pasqyrohen në ekonomitë dhe prodhimin e vendeve.

Ne ende kemi kohë për ta kthyer problemin, por duhet të marrim përsipër veprimet tona.

Problemet politike

Mbipopullimi gjithashtu shkakton probleme politike, të tilla si ato që ekzistojnë në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë me migracionin. Banorët e vendeve të varfra migrojnë, në shumë raste në mënyrë të paligjshme, në vendet e pasura, ku ka debat se çfarë politike duhet të jetë në lidhje me këtë situatë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.