LOOP Energjia është një seri e dokumentarëve të metrazhit të shkurtë me karakter informativ dhe vetëdijësues, që ka për qëllim kryesor shkëmbimin e njohurive të përgjithshme mbi qëndrueshmërinë dhe mbi tema që lidhen me energjinë, menaxhimin e mbetjeve, ekonominë rrethore si dhe tema të tjera të rëndësishme sociale dhe mjedisore, përfshirë ndryshimet klimatike dhe jo vetem. Sezoni i parë është i ndarë në 5 episoda dhe shtjellon tema të energjetikës, si fillimi i energjisë, sektori i energjisë në Kosovë, energjia e ripërtëritshme, efiçenca e energjisë dhe cilësia e ajrit.

Episodi 1: Çfarë është Energjia?

Ky episod elaboron rreth energjisë, formave te energjise, elektricitetit si forme e energjise, zbulimeve ne sektorin e energjise, zbulues te famshem ne kete sektor, perdorimi i elektricitetit, etj.

( ShqipEnglish )

Episodi 2: Sektori i Energjisë në Kosovë?

Ky episod elaboron rreth sektorit të energjisë në Kosovë, historikut të elektrifikimit të Kosovës, diversifikimin e energjisë, konsumin e energjisë, humbjet e energjisë, etj.

( ShqipEnglish )

Episodi 3: Energjia e Ripërtëritshme në Kosovë?

Ky episod elaboron rreth historisë së Energjisë së Ripërtëritshme, sektorit të Energjisë së Ripërtërtishme në Kosovë, potencialit për Energji të Ripërtëritshme në Kosovë, dhe së ardhmës në këtë sektorë.

( ShqipEnglish )

Episodi 4: Çfarë është Eficienca e Energjisë?

Ky episod elaboron rreth Eficiencës së Energjisë, cfarë konsiderohet si eficiencë e energjisë, metodave se si të jemi më eficient në shtëpitë tona, etj.

( ShqipEnglish )

Episodi 5: Kualiteti i Ajrit në Kosovë?

Ky episod elaboron rreth kualitetit të Ajrit, ndotjes se Ajrit, cfarë ndikon në ndotjen e Ajrit, si ndikon ndotja e Ajrit në qytetarët, cfarë mund të ndërmarrim, etj.

( ShqipEnglish )